top of page

העובדים שלנו מספרים מהי דאטה עבורם

דן בוגוסלבסקי.jpg

"עבורי דאטה אינו מסתכם באוסף מספרים ואינפורמציה. דאטה מסביר ומעשיר תופעות, חושף מבנה של משתנים וקשרים ומאפשר לנו לאשש את ההיפותזות שלנו. זהו כלי רב ערך להפקת תובנות ומהווה מרכיב מרכזי בהצלחה העסקית"

דן בוגוסלבסקי

Data Scientist

20191113_205642.jpg

כל החלטה שאפשר לתקף בדאטה מעלה את הערך שלה בעשרות מונים. היכולת לעבד נתונים בצורה יסודית על מנת להוציא נתון אחד בעל ערך הינה כח רב ועוצמה. מרגשת אותי העובדה שמטבלה אפשר להוציא נתונים שיראו התקדמות החברה בעבר, היכן היא נמצאת ביחס למתחרים  בהווה ולהציע פעולות  לקידום העסק בעתיד

ניר מלמד

Data Analyst

שי דונדניק.jpeg

"מבחינתי אין דבר מרתק יותר מאשר לחקור את הסיפור שהדאטה מציג לנו. היכולת לקחת דאטה משלל צורותיו, לעבד אותו, להבין אותו לעומק ,לשלב אותו במודלים מתמטיים ולנתח את התוצאות, נראה בעיני המתבונן מהצד כאל דבר שנראה מעט כמו קסם אך בפועל הוא אמיתי ויותר מכך, שימושי ואף היעיל ביותר."

שי דונדיק

Data Scientist

בר פרלמוטר.jpg

"דאטה עבורי היא כלי רב עוצמה, אשר שימוש נכון בו יכול לעזור לנו לגלות דפוסים ותובנות יקרות ערך לארגונים"

בר פרלמוטר

Data Analyst

צירוף קורות חיים

 תודה! הטופס נשלח

רוצים לעבוד איתנו?

שלחו אלינו קו"ח 

bottom of page